FARMAKOBDELOSŤ - FARMAKOVIGILANCIA (Hlásenie nežiadúcich účinkov)


 

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získavaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov.

 

Ak máte podozrenie na nežiadúci účinok v súvislosti s užívaním lieku VINPOCETINE COVEX S.A. kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

 

e-mail: pharmacovigilance@unimed.sk

tel: +421 907 469 009

 


UNIMED®, s.r.o. zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 948/B | UNIMED® s.r.o. © 2012