Vitajte na stránkach UNIMED s.r.o.

Naša spoločnosť už od roku 1991 poskytuje komplexné profesionálne služby v distribúcii liekov, pomôcok zdravotníckej techniky, dietetických potravín, doplnkov výživy a liečebnej kozmetiky do lekární a nemocníc v celej Slovenskej republike. Dodáva široký sortiment tovaru od všetkých renomovaných farmaceutických výrobcov z celého sveta. Na základe povolení od Ministerstva zdravotníctva SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv spĺňame tie najnáročnejšie kritéria pre túto činnosť.

 

Veríme, že naši odberatelia sú naši partneri a pomáhame im poskytovať kvalitnú lekárenskú starostlivosť.Poslanie spoločnosti


Naším poslaním je neustále uspokojovať potreby  zákazníkov v dosahovaní našich a ich cieľov. Chceme sa neustále a významne podielať na zlepšení poskytovaných služieb. Táto starostlivosť zahŕňa pravidelné školenia pracovníkov a kontrolu spokojnosti obchodných partnerov.
Svojím osobitným prístupom sa snažíme byť lepší ako konkurencia. Vnútorné procesy a činnosti riadime rýchlo, efektívne a kvalitne. Ďalším cieľom sa stáva posilnenie a upevnenie pozície na domácom podnikateľskom trhu.
Svoje nadobudnuté poznatky, skúsenosti a vedomosti využívame k dosiahnutiu vytýčeného plánu. Chceme postupne vybudovať distribučnú sieť spokojných zákazníkov, ktorá splní ich požiadavky a prevýši ich očakávania.Vízia spoločnosti

 

Cieľom spoločnosti Unimed spol. s.r.o. je poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby, ktorými splníme požiadavky zákazníka. Našou prioritnou úlohou je veľkodistribúcia liekov a zdravotného materiálu v rámci celej Slovenskej republiky. Tejto činnosti sa venujeme od roku 1991. Veľký dôraz sa kladie na kvalitu služieb, ktorá je neustále kontrolovaná manažmentom firmy.

 

    Pre nás, ako veľkodistribútora, sú dôležité nasledovné princípy:
  • Spokojnosť zákazníka (sortiment tovaru, čas vybavenia objednávky, čas dodania tovaru, servis)
  • Tímová spolupráca zamestnancov na všetkých riadiacich úrovniach
  • Budovanie dlhodobých partnerských vzťahov, založených na dôvere a spokojnosti

UNIMED®, s.r.o. zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 948/B | UNIMED® s.r.o. © 2012